O spoločnosti

Vitajte na stránke spoločnosti D.E.A. Consult Trenčín, s.r.o., ktorá sa od roku 1995 zaoberá výkonom auditu (overovanie vedenia účtovnej evidencie a účtovných závierok) a komplexnými službami v oblasti účtovného, daňového a ďalšieho ekonomického poradenstva.

Pracovníci spoločnosti sa podieľajú na autorstve odborných publikácií a článkov zameraných pre potreby odbornej verejnosti v oblasti účtovníctva a daní. Ako súdni znalci z odboru Ekonómia a manažment, odvetvie Účtovníctvo a daňovníctvo vypracovávajú odborné posudky.

Spoločnosť disponuje dostatočným zdrojom poistných záruk pri výkone svojej činnosti, pričom má uzatvorené poistné zmluvy, ktorými sú spoľahlivo istené vykonávané aktivity spoločnosti.

Created by noGrey